Disclaimer

Beaujean Vacances besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en de actualiteit van de gegevens op haar website. Onjuistheden kunnen echter voorkomen. Beaujean Vacances is niet aansprakelijk voor schade of problemen, ontstaan door onjuistheden, of inherent aan het verspreiden van informatie via internet of technische storingen. Uiteraard zullen wij - zodra wij een fout of onjuistheid hebben opgemerkt - deze corrigeren.
 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Op alle via deze website door Beaujean Vacances aangeboden accommodaties en overige (aanvullende) diensten zijn de Algemene voorwaarden van Beaujean Vacances voor het online reserveren van reisproducten van toepassing. Op alle producten door Beaujean Vacances aangeboden, is tevens het Nederlands recht van toepassing.
 

Auteursrechten

Alle informatie, beeldmateriaal, opmaak, programma’s of scripts op de site van Beaujean Vacances zijn eigendom van Beaujean Vacances of partners van Beaujean Vacances. Indien je informatie, beeldmateriaal, opmaak, programma’s of scripts van de site van Beaujean Vacances wilt gebruiken, dien je vooraf expliciete schriftelijke toestemming te verkrijgen van Beaujean Vacances. Het gebruik van de naam en het beeldmerk Beaujean Vacances is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Beaujean Vacances.
 

Veranderingen site/aanbod

Beaujean Vacances behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande notificatie veranderingen aan te brengen op deze website dan wel op het aanbod.